Menu

Чит коды на True Lies (SNES)

Unlimited lives:

Enter BGLVS as a password.

Unlimited energy:

Enter BGGRLY as a password.

All weapons:

Enter BGWPNS as a password.

Mission select:

Enter MNCHT as a password.
Mission Password
4 BRMKNRD
5 CXGJMQC
6 FVJBKXF
7 HCHDXVH
8 FBJNDBN
9 HJBGBJC
10 JFFFZHB
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС