Menu

Чит коды на Tecmo Cup Football Game (Mega Drive)

Пароли:

National Tournament:

1st game Dreams VS BuL1s
AL555 555A2 ACAAA
AAAAA AAAAA AAB2A

Friendship Match:
Dreams VS Ham
AL555 555A2 ATAAA
AAAIR AAAAA AAFAA

National Tournament:

2nd game Dreams VS Frogs
AT555 555A2 BFAAA
AAAIR AAAAA AAHGA

3rd game Dreams VS Rocks
A5555 555A2 B4AAA
ACAKB AAAAA AABUA

4th game Dreams VS Rams
A5555 555A2 C5AAA
ACATB AAAAA AAEAA

5th game Drams VS Jets
BH555 555A2 C5AAA
ACATB AAAAA AAEAA

final game Dreams VS Royals
BL555 555A2 DPAAA
ACATB AAAAA AAEEA

Visiting Game Abroad:

1st game Ours VS Eagles
DL555 555A2 DTAAA
DAAAQ GAAAA AAFIA

2nd game Ours VS Hawks
DL555 555A2 EDAAA
ECAJB GAAAA AAIOA

3d game Ours VS Sharks
DL555 555A2 ETAAA
FCAJR GAAAA AAI4A

4th game Ours VS Lions
DP555 555A2 FDAAA
GCEJR IAAAA AAI4A

Tecmo Cup Preliminary League:

1st game Ours VS USA:
DT555 555A2 FTAAA
GCEJR IAAAA AAJCA

2nd game Ours VS Spain:
DWAP5 555A2 GDAAA
GEEJR IAAAA AACIA

3rd game Ours VS England:
D0AHD 555A2 GUAAA
GEEJR IAAAA AAKQA

4th game Ours VS Russia:
D4AHC 2H5A2 HEAAA
GEEKB IAAAA AABYA

Quarter-Final game Ours VS Italy:
ECAHC 2EBA2 HUAAA
GEEKR IAAAA AARCA

Semi-final game Ours VS Brazil:
EGAHC 2EBA2 IEAAA
GEEKR IAAAA AAKGA

Final game Ours VS Germany:
EWAHC ZEBA2 IVAAA
GEEKR MAAAA AALUA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС