0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС

Cheats for Nam (PC)

NVAGOD - God mode
NVACALEB - God mode
NVASHOWMAP - Shows the whole map
NVABLOOD - Gives all weapons
NVUNLOCK - Toggles all locks
NVAMATT - Something w/ the Radio
NVDUKE - Not sure?
NVACLIP - Allows clipping
NVALEVEL### - ex. 205 Episode 2, Level 5
NVARATE - Changes the rate.
NVADEBUG - Debugs i guess.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС