Cheats for Johnny Bazookatone (PC)

Level 1 (Prison):        ZARTACLA
Level 2 (Hotel):        RINGMYBEL
Level 3 (Kitchen):   SCRAMBLED
Level 4 (Hospital):   ANASTHETIC
Level 5 (Penthouse):  ETAGSLLEH
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС