Menu

Онлайн база чит кодов на русском языке

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС

Dragon Quest Heroes: Rocket Slime (DS)

Female Slime tank в режиме challenge:
Нажмите Y, R(2), U, L(2), Y, вниз(3), Y, Select в церкви.

Helmet Slime tank в режиме challenge:

Нажмите Y, L(2), Y, R(2), Y, вверх, вниз, Select в церкви.
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z РУС