Menu

Онлайн база чит кодов на английском языке

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

X-Rock

X-Rock cheat codes: 
Hex cheat:
Start from level 2
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 01

Start from level 3
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 02

Start from level 4
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 03

Start from level 5
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 04

Start from level 6
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 05

Start from level 7
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 06

Start from level 8
TITLC.EXE
00000291: 75 90
00000292: 06 90
00000297: 00 07
  

# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Общее количество представленных игр: 6632       Последнее обновление: 02.02.2017